Grundförfattning SKOLFS 2010:261

Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2010-12-02
Ikraftträdandedatum: 2011-01-01
Tryckdatum: 2011-03-01
Nyckelord Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Senaste lydelse
  2011:150 Ändringsförfattning
  2013:185 Ändringsförfattning
  2014:5 Ändringsförfattning
  2017:15 Ändringsförfattning
  2020:94 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:261 GrundförfattningPDF