Grundförfattning SKOLFS 2010:31

Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 14 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-05-21
Ikraftträdandedatum: 2010-06-24
Tryckdatum: 2010-06-10
Nyckelord Ansökan, Gymnasieskola, Riksrekryterande utbildningar
Historik: 2010:31 Senaste lydelse
  2011:193 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:31 GrundförfattningPDF