Grundförfattning SKOLFS 2010:38

Skolverkets föreskrifter om kurser för barn- och fritidsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:38 Senaste lydelse
  2010:38 Senaste lydelse
  2011:73 Ändringsförfattning
  2013:21 Ändringsförfattning
  2014:88 Ändringsförfattning
  2017:56 Ändringsförfattning
  2020:37 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:38 GrundförfattningPDF