Grundförfattning SKOLFS 2010:41

Skolverkets föreskrifter om kurser för fordons- och transportprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:41 Senaste lydelse
  2011:70 Ändringsförfattning
  2013:139 Ändringsförfattning
  2013:22 Ändringsförfattning
  2014:90 Ändringsförfattning
  2017:59 Ändringsförfattning
  2020:19 Ändringsförfattning
  2020:38 Ändringsförfattning
  2020:71 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:41 GrundförfattningPDF