Grundförfattning SKOLFS 2010:43

Skolverkets föreskrifter om kurser för hantverksprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:43 Senaste lydelse
  2010:43 Senaste lydelse
  2011:71 Ändringsförfattning
  2012:74 Ändringsförfattning
  2013:140 Ändringsförfattning
  2014:91 Ändringsförfattning
  2017:61 Ändringsförfattning
  2020:181 Ändringsförfattning
  2020:39 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:43 GrundförfattningPDF