Grundförfattning SKOLFS 2010:45

Skolverkets föreskrifter om kurser för industritekniska programmet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:45 Senaste lydelse
  2011:77 Ändringsförfattning
  2012:76 Ändringsförfattning
  2013:23 Ändringsförfattning
  2014:92 Ändringsförfattning
  2017:63 Ändringsförfattning
  2018:21 Ändringsförfattning
  2020:182 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:45 GrundförfattningPDF