Grundförfattning SKOLFS 2010:47

Skolverkets föreskrifter om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:47 Senaste lydelse
  2011:79 Ändringsförfattning
  2012:77 Ändringsförfattning
  2014:10 Ändringsförfattning
  2014:29 Ändringsförfattning
  2014:98 Ändringsförfattning
  2017:65 Ändringsförfattning
  2020:42 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:47 GrundförfattningPDF