Grundförfattning SKOLFS 2010:48

Skolverkets föreskrifter om kurser för vård- och omsorgsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:48 Senaste lydelse
  2012:78 Ändringsförfattning
  2013:24 Ändringsförfattning
  2014:17 Ändringsförfattning
  2016:47 Ändringsförfattning
  2017:66 Ändringsförfattning
  2020:43 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:48 GrundförfattningPDF