Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2010:87

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet turism i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-29
Ikraftträdandedatum: 2010-11-17
Tryckdatum: 2010-11-03
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:87 Senaste lydelse
  2011:89 Ändringsförfattning
  2012:35 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:87 GrundförfattningPDF