Grundförfattning SKOLFS 2010:98

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människan i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-29
Ikraftträdandedatum: 2010-11-18
Tryckdatum: 2010-11-04
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:98 Senaste lydelse
  2011:90 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:98 GrundförfattningPDF