Grundförfattning SKOLFS 2010:99

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människans säkerhet i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-29
Ikraftträdandedatum: 2010-11-18
Tryckdatum: 2010-11-04
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2010:99 GrundförfattningPDF