Grundförfattning SKOLFS 2011:118

Förordning om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-07-07
Ikraftträdandedatum: 2011-08-15
Tryckdatum: 2011-08-15
Nyckelord Grundskola, Judiska studier, Kursplaner
Historik: 2020:95 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:118 GrundförfattningPDF