Grundförfattning SKOLFS 2011:123

Skolverkets föreskrifter om betygskatalog

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 19 § skolförordningen (2011:185) och 8 kap. 28 § och 13 kap. 29 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-07-01
Ikraftträdandedatum: 2011-09-01
Tryckdatum: 2011-08-15
Nyckelord Betyg
Historik: 2011:123 Senaste lydelse
  2012:21 Ändringsförfattning
  2013:149 Ändringsförfattning
  2013:6 Ändringsförfattning
  2014:21 Ändringsförfattning
  2016:32 Ändringsförfattning
  2018:6 Ändringsförfattning
  2019:7 Ändringsförfattning
  2020:54 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:123 GrundförfattningPDF