Grundförfattning SKOLFS 2011:125

Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för ämnet judiska studier i grundskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 § förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan
Beslutsdatum: 2011-08-24
Ikraftträdandedatum: 2011-10-07
Tryckdatum: 2011-09-09
Nyckelord Grundskola, Judiska studier, Kunskapskrav
Historik: 2020:190 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:125 GrundförfattningPDF