Grundförfattning SKOLFS 2011:127

Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om upptagningsområde för regionskolor

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 10 § förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Beslutsdatum: 2011-09-09
Ikraftträdandedatum: 2011-10-15
Tryckdatum: 2011-10-04
Nyckelord Regionskolor
Ladda ned: SKOLFS 2011:127 GrundförfattningPDF