Grundförfattning SKOLFS 2011:14

Skolverkets föreskrifter om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2011-03-07
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-04-04
Nyckelord Dansarutbildning, Examensmål, Gymnasieskola
Historik: 2011:14 Senaste lydelse
  2012:57 Ändringsförfattning
  2015:30 Ändringsförfattning
  2017:80 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:14 GrundförfattningPDF