Grundförfattning SKOLFS 2011:143

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 10 § förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
Beslutsdatum: 2011-09-29
Ikraftträdandedatum: 2011-11-15
Tryckdatum: 2011-10-14
Nyckelord Statsbidrag
Historik: 2011:143 Senaste lydelse
  2019:25 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:143 GrundförfattningPDF