Grundförfattning SKOLFS 2011:148

Skolverkets föreskrifter om utformningen av studiebevis efter nationella program i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 10 § förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
Beslutsdatum: 2011-10-06
Ikraftträdandedatum: 2012-01-01
Tryckdatum: 2011-11-15
Nyckelord Gymnasieskola, Nationella program, Studiebevis
Historik: 2011:148 Senaste lydelse
  2020:56 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:148 GrundförfattningPDF