Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-10-29.
Grundförfattning SKOLFS 2011:149

Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisning

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2011-10-17
Tryckdatum: 2011-11-15
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2011:149 GrundförfattningPDF