Grundförfattning SKOLFS 2011:151

Skolverkets föreskrifter om ansökan om lokalt tillval i grundskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2011-10-19
Ikraftträdandedatum: 2011-12-21
Tryckdatum: 2011-11-23
Nyckelord Ansökan, Grundskola
Ladda ned: SKOLFS 2011:151 GrundförfattningPDF