Grundförfattning SKOLFS 2011:157

Skolverkets föreskrifter om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 19 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2011-11-16
Ikraftträdandedatum: 2012-03-21
Tryckdatum: 2011-12-15
Nyckelord Betyg, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola
Historik: 2011:157 Senaste lydelse
  2012:5 Ändringsförfattning
  2015:48 Ändringsförfattning
  2019:8 Ändringsförfattning
  2020:57 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:157 GrundförfattningPDF