Upphävd: Den här författningen upphävdes 2020-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:160

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ATV- och MC-teknik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-12
Tryckdatum: 2011-12-29
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2011:160 GrundförfattningPDF