Upphävd: Den här författningen upphävdes 2013-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:183

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-12-01
Ikraftträdandedatum: 2012-01-01
Tryckdatum: 2011-12-30
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2011:183 GrundförfattningPDF