Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:188

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2012/2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039), 1 § förordningen (2011:524) om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-11-30
Ikraftträdandedatum: 2012-01-10
Tryckdatum: 2011-12-30
Nyckelord Gymnasieskola, Kursprov
Historik: 2011:188 Senaste lydelse
  2012:32 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:188 GrundförfattningPDF