Upphävd: Den här författningen upphävdes 2012-03-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:21

Ungdomsstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 32 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Beslutsdatum: 2011-03-23
Ikraftträdandedatum: 2011-05-01
Tryckdatum: 2011-04-26
Nyckelord Statsbidrag, Ungdomsorganisationer
Ladda ned: SKOLFS 2011:21 GrundförfattningPDF