Grundförfattning SKOLFS 2011:23

Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för samiska

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2011-02-03
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-05-16
Nyckelord Kunskapskrav, Sameskola
Historik: 2020:187 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:23 GrundförfattningPDF