Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-04-20.
Grundförfattning SKOLFS 2011:35

Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 13 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum: 2011-06-20
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-07-08
Nyckelord Ansökan, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation
Historik: 2011:35 Senaste lydelse
  2013:160 Ändringsförfattning
  2014:2 Ändringsförfattning
  2014:41 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:35 GrundförfattningPDF