Upphävd: Den här författningen upphävdes 2014-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:37

Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 13 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum: 2011-05-12
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Förskollärare, Introduktionsperiod, Lärare, Lärarlegitimation
Historik: 2011:37 Senaste lydelse
  2014:4 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:37 GrundförfattningPDF