Grundförfattning SKOLFS 2011:44

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-05-20
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2011:44 Senaste lydelse
  2015:25 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:44 GrundförfattningPDF