Grundförfattning SKOLFS 2011:56

Skolverkets föreskrifter om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2011-05-20
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-23
Nyckelord Kursplaner, Specialskola
Historik: 2011:56 Senaste lydelse
  2017:83 Ändringsförfattning
  2018:28 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:56 GrundförfattningPDF