Grundförfattning SKOLFS 2011:57

Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall.
Beslutsdatum: 2011-05-20
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-23
Nyckelord Kunskapskrav, Specialskola
Historik: 2011:57 Senaste lydelse
  2016:14 Ändringsförfattning
  2018:246 Ändringsförfattning
  2018:29 Ändringsförfattning
  2020:189 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:57 GrundförfattningPDF