Grundförfattning SKOLFS 2011:62

Förordning om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-05-26
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Ersättning, Sameskola
Ladda ned: SKOLFS 2011:62 GrundförfattningPDF