Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-05-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:64

Skolverkets föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) avseende den nya gymnasieskolan Gy 2011 höstterminen 2011 m.m.;

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 kap. 9 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-06-13
Ikraftträdandedatum: 2011-07-13
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Gymnasieskola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2011:64 GrundförfattningPDF