Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-04-06.
Grundförfattning SKOLFS 2011:7

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Utges av: Skolverket
Tryckdatum: 2011-03-01
Nyckelord Svensk författningssamling (SFS)
Ladda ned: SKOLFS 2011:7 GrundförfattningPDF