Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-06-15.
Grundförfattning SKOLFS 2012:10

Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2012-03-08
Tryckdatum: 2012-03-21
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2012:10 GrundförfattningPDF