Grundförfattning SKOLFS 2012:101

Förordning om läroplan för vuxenutbildningen

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-11-22
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Läroplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:101 Senaste lydelse
  2012:101 Senaste lydelse
  2016:44 Ändringsförfattning
  2017:17 Ändringsförfattning
  2020:69 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:101 GrundförfattningPDF