Grundförfattning SKOLFS 2012:106

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2013/2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2012-11-28
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Gymnasieskola, Kursprov, Prov
Ladda ned: SKOLFS 2012:106 GrundförfattningPDF