Grundförfattning SKOLFS 2012:111

Förordning om skolindex för år 2013

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-11-29
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-19
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 2012:111 GrundförfattningPDF