Upphävd: Den här författningen upphävdes 2014-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2012:112

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2013

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-11-29
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-19
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2012:112 GrundförfattningPDF