Grundförfattning SKOLFS 2012:12

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:27) om särskilda programmål för grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux)

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2012-03-01
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-04-13
Nyckelord Programmål, Särskola, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2012:12 GrundförfattningPDF