Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-05-01.
Grundförfattning SKOLFS 2012:14

Skolverkets föreskrifter om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall avseende utbildning enligt 1985 års skollag för år 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 § förordningen (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
Beslutsdatum: 2012-03-12
Ikraftträdandedatum: 2012-04-27
Tryckdatum: 2012-04-13
Nyckelord Fristående skola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2012:14 GrundförfattningPDF