Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-05-01.
Grundförfattning SKOLFS 2012:15

Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-03-21
Ikraftträdandedatum: 2012-04-27
Tryckdatum: 2012-04-13
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2012:15 GrundförfattningPDF