Upphävd: Den här författningen upphävdes 2013-12-04.
Grundförfattning SKOLFS 2012:16

Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2012-03-21
Tryckdatum: 2012-04-13
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2012:16 GrundförfattningPDF