Grundförfattning SKOLFS 2012:18

Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2012-04-18
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-05-31
Nyckelord Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:18 Senaste lydelse
  2016:67 Ändringsförfattning
  2016:78 Ändringsförfattning
  2017:85 Ändringsförfattning
  2018:42 Ändringsförfattning
  2019:4 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:18 GrundförfattningPDF