Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-04-06.
Grundförfattning SKOLFS 2012:3

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Utges av: Skolverket
Tryckdatum: 2012-02-07
Nyckelord Svensk författningssamling (SFS)
Ladda ned: SKOLFS 2012:3 GrundförfattningPDF