Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2012:31

Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare hösten 2012 och våren 2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2012-05-30
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Historik: 2012:109 Ändringsförfattning
  2012:31 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2012:31 GrundförfattningPDF