Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-10-29.
Grundförfattning SKOLFS 2012:33

Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2012-05-30
Ikraftträdandedatum: 2012-06-19
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Allmänna råd, Betyg, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2012:33 GrundförfattningPDF