Grundförfattning SKOLFS 2012:34

Skolverkets allmänna råd om att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2012-05-30
Ikraftträdandedatum: 2012-06-19
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2012:34 GrundförfattningPDF