Grundförfattning SKOLFS 2012:56

Skolverkets föreskrifter om ramkursplan för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar - TUFF

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § andra stycket förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
Beslutsdatum: 2012-06-11
Ikraftträdandedatum: 2012-08-08
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Kursplaner, Teckenspråk
Ladda ned: SKOLFS 2012:56 GrundförfattningPDF