Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-11-16.
Grundförfattning SKOLFS 2012:65

Skolverkets föreskrifter om examensmål och kurser för Tågteknikutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 13 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-06-19
Ikraftträdandedatum: 2012-07-25
Tryckdatum: 2012-07-11
Nyckelord Examensmål, Kurs, Riksrekryterande utbildningar
Ladda ned: SKOLFS 2012:65 GrundförfattningPDF